🟑 Contact

Het bestuur van Stichting Doornenburgse Carnaval “De Deurdouwers” bestaat uit:

πŸ”΄ Gudo Peters, voorzitter

🟑 Rick Bouwman, secretaris

🟒 Gerico de Vries, penningmeester

Stichting Doornenburgse Carnaval “De Deurdouwers” is bereikbaar via onderstaande manieren.

Postadres
Stichting Doornenburgse Carnaval “De Deurdouwers
T.a.v. secretariaat
Langerakstraat 16
6686 CE Doornenburg

πŸ”΄ E-mail: info@carnavaldoornenburg.nl 

🟑 Facebook: carnavaldoornenburg

🟒 Instagram: carnavaldoornenburg

IBAN: NL03 RABO 033 11 02 420 t.n.v. Stichting Doornenburgse Carnaval

Stichting Doornenburgse Carnaval “De Deurdouwers” staat ingeschreven bij de K.V,K. onder nummer 88292924.

De oprichtingsakte en de statuten van de stichting zijn hier te vinden.